20 Jun 2012

澳洲的卫塞节

看着洋佬和当地的东方人虔诚地庆祝卫塞节,心中又是滑稽又是尊敬。万事俱备,只是少了一些灯火和香火(少了味道)。也许拜佛不需大费周章,心中有诚即可。

Wesak Day, Brisbane #1
Wesak day, Brisbane. 2012. Pentax K1000. Kodak 400 expired.

Wesak Day, Brisbane #2
Wesak day, Brisbane. 2012.

Wesak Day, Brisbane #3
Wesak day, Brisbane. 2012.

0 comments:

Post a Comment